ISCA Medical Practice

01392 273805

Translation services

We are able to offer a translation service through language line for patients who do not speak English. Please advise reception when you book if you require language line, as extra time needs to be allocated for your appointment.

Polish Translation (Polski Translator)

W naszej przychodni zatrudnianmy polskigo tlumacza.

Jezel potrzebujesz pomucy w pretlumaczeniu konsulacji lekarskiej, zapytaj w recepcji o Marte.

Wszystkie informacje przekazywane podczas wizty lekarskiej a poufne.