ISCA Medical Practice

Translation services

We are able to offer a translation service through language line for patients who do not speak English. Please advise reception when you book if you require language line, as extra time needs to be allocated for your appointment.

Polish Translation (Polski Translator)

W naszej przychodni zatrudnianmy polskigo tlumacza.

Jezel potrzebujesz pomucy w pretlumaczeniu konsulacji lekarskiej, zapytaj w recepcji o Marte.

Wszystkie informacje przekazywane podczas wizty lekarskiej a poufne.

Date published: 20th November, 2018
Date last updated: 20th November, 2018